volejte 607 878 797

STĚHOVÁNÍ PRAHA, ČR, EU - Platební podmínky při využití služeb společnosti Stěhování kvalitně s.r.o.

Pro stěhování bez starostí doporučujeme sjednat prohlídku, kdy vám bude vypočtena orientační cena a časový harmonogram pro vaše stěhování.

Cena bude uhrazena objednatelem v hotovosti ihned po provedení dohodnuté práce, není – li mezi stranami dohodnuto jinak.

Neuhradí – li objednatel cenu za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli nárok na smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý den prodlení.

Cena byla zhotovitelem stanovena dle informací objednatele obsažených v této objednávce a dle seznamu stěhovaných věcí nahlášeného objednatelem. Cena uvedená v objednávce se může změnit v závislosti na skutečném čase nakládky a vykládky a skutečném počtu spotřebovaného balícího materiálu.

Pro případ, že nebudou stěhované věci objednatelem připraveny k provedení balících služeb, vzniká zhotoviteli právo zvýšit celkovou cenu uvedenou v této objednávce až o 20%.

Pro případ, že nejsou objednatelem balící služby vyžadovány, a stěhované věci nebudou připraveny ve stavu umožňujícímu provedení stěhovací služby, vzniká zhotoviteli právo zvýšit celkovou cenu uvedenou v této objednávce až o 20 %.

Pro případ, že objednatel v této objednávce neuvedl úplné a pravdivé informace potřebné ke stanovení ceny služeb poskytovaných zhotovitelem, se smluvní strany dohodly, že má zhotovitel právo cenu uvedenou v této objednávce navýšit dle rozsahu skutečně odvedené práce.

Objednatel byl seznámen s ceníkem zhotovitele a s tímto ceníkem objednávkou stěhovacích služeb souhlasí.

Pojištění - součást profesionálních stěhovacích služeb

  • základní částka pojistného plnění na škody při stěhování - 2.000.000,–
  • připojištění dle potřeby a individuální domluva samozřejmostí
  • pojištění se vztahuje jak na předměty, tak na zařízení stěhovaných prostorů

Pojistná smlouva

Pojistnou smlouvu Vám v případě zájmu mohou předložit naši pracovníci, kteří mají mezi ostatními potřebnými dokumenty její kopii.

Kontaktní údaje

Pro objednávky volejte
Mobil: +420 607 878 797

Sídlo společnosti:
Baranova 1803/23
130 00 Praha 3 Žižkov
info@stehovani-kvalitne.cz

Kontaktní adresa:
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10 Vršovice
návštěvy po předchozí domluvě

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 22:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Neděle a svátky: 10:00 – 21:00