volejte 607 878 797

Stěhování při výměně bytu

Autor: Stěhování kvalitně

14. 02. 2018

Stěhování v rámci výměny bytu může být oříškem. Aby všechno klaplo, je třeba dobře plánovat a nic nepodcenit. Ideální variantou, která celý proces zjednoduší a dovede ke zdárnému konci, je najmout si jen jednu firmu, která provede kompletní přestěhování u obou stran, a to doslova najednou. Ušetří se mnoho času, nervů a zbytečných komplikací. Je však třeba shodnout se na společnosti, která dokáže akci zkoordinovat, má k ní také potřebné vybavení a zkušenosti. Nejhorším možným scénářem je totiž amatérsky odvedená práce a dvě rodiny bez střechy nad hlavou. To je samozřejmě krajní varianta, ale proč se zbytečně vystavovat jakémukoli riziku, včetně rodinné krize.

Důvěřuj, ale prověřuj, platí i při stěhování

Před stěhováním si ověřte, zda jsou ty na internetu chválené společnosti skutečně schopny zvládnout takovouto akci. Ve výsledku byste se totiž mohli dozvědět dvě zprávy, jednu dobrou, druhou špatnou. Dobrá by byla, že jste se byli schopni domluvit s protistranou na stejné firmě, špatná by byla, že tato firma má k dispozici jen jednu dodávku. Pak snad již nezbývá, než si hodit korunou o to, kdo se stěhuje první a modlit se, aby tato jediná dodávka neměla jakékoli technické problémy.
Velmi pravděpodobnou možností je, že se s druhou stranou na společné stěhovací společnosti nedohodnete. Pak je proces koordinace nadmíru důležitý. Je totiž třeba ve stejnou dobu zajistit na obou stranách takové podmínky, aby bylo možné vše vystěhovat, naložit do auta a v cílovém bodě již do prázdného vystěhovaného bytu věci nastěhovat. Na každé straně je třeba mít dostatečně prostorný vůz a dostatek pracovníků.
Další variantou, která také běžně nastává, je kombinace stěhování svépomocí na jedné straně a využití profesionální firmy na straně druhé. Strana, která se rozhodla využít své síly ke stěhování si často velmi mylně a naivně myslí, že ušetří velké peníze a zvládne to tzv. levou zadní. Tady bohužel nejčastěji nastávají následující problémy: tato strana nemá k dispozici potřebný vůz, který by zvládnul všechny stěhované věci naložit hned napoprvé, a proto se musí několikrát vracet sem a tam. Tím se vytváří problém s časem, protože druhá strana, která si najala profesionální firmu, už je dávno na místě nového bydliště, ale stále nemůže své věci přestěhovat, protože zkrátka ještě nemá kam, tudíž čeká.
Pokud nenastala komplikace s vozem, je v záloze další. Amatéři v oboru stěhování, často příbuzní a kamarádi, kteří v dobré víře nabídli svou pomoc, si myslí, že nejlepší způsob stěhování probíhá tak, že se nejprve odváží všechny velké věci. Nepostupují systematicky a prakticky tak není žádná kompletně volná místnost k dispozici pro nově se stěhující. Tohle jsou skutečně infarktové stavy, protože čím více narůstá časový deficit, množí se drobné hádky, nehody a narůstá celkový nesoulad. V takovém stresu pak mohou nastat doslova kuriózní situace, kdy se již nově nastěhované věci nových majitelů odnáší k přestěhování v domněnce, že jsou druhého majitele atd. Stěhování se pak doslova mění v akci „Pat a Mat“, což není příjemné pro nikoho.

Podcenit celý proces stěhování se může krutě vymstít

To, čemu byste se za jiných okolností hlasitě smáli, vás jako účastníky této grotesky přivede na pokraj zoufalství. Přitom posledně zmíněnému příkladu lze zabránit zcela jednoduše. Stačí si věci označit barevnými značkami, díky kterým se taková záměna nemůže stát. Profesionálové mají tyto věci v malíčku, jsou si moc dobře vědomi jak efektivně předcházet problémům. Ono totiž i stěhování je odbornou činností, jen si to někteří nechtějí přiznat a mylně se chlácholí představou ušetřených tisíců.

Zpět na výpis článků

Kontaktní údaje

Pro objednávky volejte
Mobil: +420 607 878 797

Sídlo společnosti:
Baranova 1803/23
130 00 Praha 3 Žižkov
info@stehovani-kvalitne.cz

Kontaktní adresa:
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10 Vršovice
návštěvy po předchozí domluvě

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 22:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Neděle a svátky: 10:00 – 21:00