Vyklízení bytů Praha, vyklízení domů, firem a kanceláří
Zajistíme skartaci dokumentů a likvidaci odpadů

Zajistíme kompletní vyklízení bytů a domů Praha, likvidaci odpadu a skartaci dokumentů dle zákona o nakládání s odpady

Vyklízení bytů Praha


Vyklízení Praha – provádíme veškeré vyklízecí práce a práce s tím spojené jako je vyklízení bytů Praha, vyklízení domů, vyklízení kanceláří a firem, vyklízení sklepů a půd i skartace dokumentů. Vyklízení pro soukromé osoby provádíme s odvozem na sběrný dvůr, kde je likvidace zdarma na občanský průkaz objednavatele. Samozřejmostí je, že při vyklízení bytu či domu vše připravíme pro přijetí na sběrný dvůr – nábytek rozložíme na desky a ostatní odpad roztřídíme dle druhu – sklo, plasty, objemový odpad, suť, papír apod. Při vyklízení kanceláří je postup rychlejší, jelikož se nábytek nemusí odevzdávat rozložený . Za poplatek za likvidaci může být i netříděný směsný odpad. Pokud Vás čeká vyklízení bytu, domu, úřadu či kanceláře, rádi Vám pomůžeme a vždy doporučujeme návštěvu technika naší firmy, který Vám provede cenovou kalkulaci a navrhne ideální postup při likvidaci a to ZDARMA. Máme bohaté zkušenosti s veškerými vyklízecími pracemi již od roku 2005.Likvidace nebezpečných odpadů, se kterým se můžete setkat při vyklízení:

 • rozpouštědla
 • kyseliny, zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty a odmašťovací připravky
 • nepoužitelná cytostatika a léky
 • baterie a akumulátory

NAŠE SLUŽBY PŘI VYKLÍZENÍ BYTŮ A FIREM:

Vyklízení bytů a domů Praha


 • Návštěva technika kalkulace a harmonogram vyklízení ZDARMA
 • Příprava na odevzdání na sběrné dvory – rozložení, třídění apod.
 • Odvoz na sběrný dvůr – likvidace zdarma na OP
 • Vyklízení nábytku a veškerého vybavení bytu jako je nádobí, objemový odpad, elektroodpad, sklo apod.
 • Vyklízení s vozy do 3,5t, nebo s kontejnery

Vyklízení firem a kanceláří vč. skartace

 • Kalkulace a harmonogram vyklízeni ZDARMA naším technikem
 • Odvoz na skládku či odběrné místo
 • Dodání dokladu o ekologické likvidaci včetně váhy a druhu odpadu
 • Kompletní vyklízení firem – vyklízení starých archivů, vyklízení nábytku, vyklízení technického vybavení jako jsou staré kopírky, počítače včetně příslušenství, klimatizace apod.
 • Skartace dokumentů a datových nosičů dle požadavkům NBÚ

Nechte vyklízení na profesinály. Vyklízení bytů Praha, domů a kanceláří včetně - vyklízení, likvidace, skartace a odvozu odpadu na sběrný dvůr

Sběrné dvory - zodpovědná likvidace odpadů při vyklízení bytů domů Praha

Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

 • Dřevo nebo dřevotříska (nábytek)
 • objemový odpad (matrace, sedací soupravy, peřiny)
 • elektrošrot (lednice, TV, bojler, elektronika, atd.)
 • bioodpad (např. větve z údžby zeleně, listí)
 • suť z bytových úprav (zdarma objem 1m3/měs)
 • papír, sklo, plasty (vytříděné)
 • kartony (krabice a jiné kartonové výrobky)
 • pneumatiky (limit cca 5ks/rok)
 • nebezpečný odpad (zářivky, baterie, barvy)
 • kovy (plynové sporáky, karmy, vany)
 • sběrné dvory nepřijímají zdarma nebezpečné odpady jako jsou stavební materiály obsahující azbest, asfaltové lepenky apod.
 • odběr zdarma v Praze platí vždy jen pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Praze a to pouze pro soukromý odpad

Likvidace odpadu při vyklízení domácností a firem


Pokud plánujete vyklizení bytu či domu jako soukromá osoba, níže máte uvedený seznam informací o umístění sběrných dvorů. Zde je likvidace na OP ZDARMA

U likvidace odpadu pro úřady a firmy jsou ceny za nejběžnější položky následující:
 • Cena za zvážení vozidla včetně dodání dokladu o váze, druhu a likvidaci odpadu je 50Kč.
 • Cena za likvidaci nejběžnějšího odpadu
 • Papír a lepenka – ZDARMA
 • Dřevo a dřevotříska – 1,10Kč/kg
 • Elektroodpad – 0,50-5Kč/kg
 • Směsný netříděný odpad – 2,20/kg
 • Vyřazené tonery – 13,50Kč/kg
 • Nebezpečný elektroodpad – obrazovky – 20Kč/kg
 • Rozpouštědla a kyseliny – 35,50Kč/kg
 • Ceny za skartaci:
 • Akta bez příměsí – 6,20Kč/kg
 • Akta s příměsí – sponky, obaly – 8Kč/kg
 • Skartace datových nosičů – 8,50Kč/kg
 • Na skartaci dostanete doklad, skartace má certifikaci v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.
vyklízení sběrný dvůr
vyklízení kontejner
vyklízení domu
vyklízení firmy

Rádi bychom upozornili na nabídky, které jsme viděli na některých nabídkách nesolidních stěhovacích společností, nabízející likvidaci (tedy odvoz) například nábytku domácností v přibližných částkách cca mezi dvěma sty až tisícem korun za kus, i přes skutečnost, že domácnosti mají nárok na využití sběrných dvorů, které poskytují obyvatelům (fyzickým osobám s hlášeným pobytem v daném místě) své služby ZDARMA a ve většině položek jsou dostatečně dimenzované, aby v běžných situacích nebylo nutné platit jakékoliv poplatky.

U solidní stěhovací společnosti platíte pouze za konkrétně provedené práce - příprava do stavu předepsaném a vyžadovaném sběrnými dvory pro předměty k odevzdání a dopravu na místo sběrného dvoru, jež vzhledem ke skutečnosti, že sběrné dvory náleží k obvodu, okresu, případně městu konkrétní vyklízené domácnosti, využívající služeb likvidace a neměl by být příliš vzdálený od této konkrétní domácnosti.

 • Vyklízení, skartace
  Sběrný dvůr Praha a okolí

  Seznam sběrných dvorů v Praze a Středočeském kraji - při vyklízení bytů je odevzdání většiny odpadu bez poplatků, u vyklízení firem dle množství a typu odpadu.

Kontaktní údaje

Pro objednávky volejte ZDARMA
 • Kontaktní adresa:
  Petrohradská 216/3
  101 00 Praha 10 Vršovice
 • návštěvy po předchozí domluvě
 • Provozní doba:
  Pondělí-Pátek: 8:00 - 22:00
  Sobota: 10:00 - 21:00
  Neděle a svátky: 10:00 - 21:00

Vyklízení Praha - nabídka služeb společnosti Stěhování Kvalitně Praha

 • stěhování bytu

  Zde se dostanete na kompletní nabídku veškerých služeb, které poskytujeme, jako je vyklízení bytů, vyklízení sklepů a půd, ale především kompletní stěhovací služby a nabídka veškerých spotřebních materiálů na stěhování a vyklízení.

 • stěhování bytu

  Přestěhovali jsme téměř 10.000 domácností a jsme si jisti, že i tu Vaši zvládneme dobře. Velkou výhodou jsou naše bohaté zkušenosti a především skutečnost, že poskytujeme kompletní služby včetně přípravy stěhování či vyklízení.

 • vyklízení domů vyklízení bytů

  Vyklízení bytů, vyklízení domů, ale i vyklízení a likvidace odpadu ve firmách. Ke stěhovacím službám zpravidla patří i vyklízení veškerého druhu a to jak pro soukromé osoby, tak i pro firmy, úřady a jiné organizace včetně skartace dokumentů.

 • Stěhování kanceláří

  Stěhování kanceláří a firem veškerých druhů a rozsahu. Kromě stěhování firem nabízíme i vyklízení pro firmy a úřady, skartaci dokumentů a datových nosičů, což je velice často využíváno v případě relokace firmy, nebo ukončení činnosti.

 • stěšhování do ciziny

  V rámci mezinárodního stěhování v rámci EU platí stejná pravidla jako při stěhování v rámci ČR. Provádíme i stěhování mimo EU včetně vyřízení veškerých formalit jako je celní deklarace, proclení a mnoho dalšího.

 • krabice na stěhování

  Naprostou samozřejmostí je, že k našim stěhovacím a vyklízecím službám dodáme veškerý obalový materiál. V případě vyklízení jsou to především pevné a velké pytle a krabice na roztřídění odpadu.

 • stěhování trezorů

  I při vyklízení se stává, že je potřeba odstěhovat těžké břemeno. Bývají to zejména větší kamna, neopravitelné klavíry, a mnoho dalšího. S každým kusem 100kg – 2t si samozřejmě poradíme, těžší kusy provádíme po důkladné prohlídce.

 • stěhování zákazníci

  Od roku 2005 jsme přestěhovali a vyklidili opravdu mnoho subjektů a to jak domácnosti tak firem. Aby to nezústalo jen prazdnými slovy, zde se můžete podívat na výběr společností, pro které jsme poskytli, či nadále poskytujeme naše služby.

 • skladovací prostory

  Pokud potřebujete vyklidit nemovitost a ne vše je určeno k likvidaci, nabízíme možnost uskladnění v uzamčených kójích od 1m2 do 20m2. Zde můžete na přechodnou dobu uskladnit veškeré vybavení, které by jste neradi vyklízeli.

Užitečné informace a rady pro vyklízení. Foto a video ukázky a návody.


objednejte si stěhování

Máte otázky k Vašemu vyklízení či stěhování? Stačí vyplnit náš formulář a my Vás budem kontaktovat.

články o stěhování

Rady na stěhování, ale i pro vyklízení. Vždy se vyplatí být obezřetný a firmu na vyklízení vybírat s opatrností.

seznam sběrných dvorů

V případě vyklízení byti či domu se odpad odváží do sběrného dvoru. Zde máte seznam pro Prahu a okolí.

prohlídka objektu před stěhováním

Prohlídka technikem ZDARMA se vždy vyplatí, doporučí počet pracovníků, velikost vozu a množství obalového materiálu.

montáže a demontáže nábytku

Demontáž nábytku při vyklízení, nebo pro stěhování či skladování včetně následné zpětné montáže.

krabice na stěhování

Pokud nechcete při vyklízení bytu či domu třídít odpad, vše roztřídíme, zabalíme do pytlů a krabic a odvezeme.

televizní pořad o stěhování

Video ČT na téme jak nakupovat služby. Téma stěhování, ale samozřejmě platné i pro vyklízezecí služby.

sledování průběhu stěhování

V jsou sledovány GPS systémem a proto Vám na Vašem vyklízení domu či bytu nenaúčtujem žádný čas navíc.

Napište nám - zaslat dotaz